KVKK

Bu aydınlatma metni, Pinoa Gıda Tarım Basım Yayın Danışmanlık Limited Şirketi (“Pinoa”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatının gereği olarak hazırlanmıştır.

Dijital ortamlar vasıtasıyla temin edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2 maddesinin sırasıyla (c) ve (f) hükümlerinde yer aldığı üzere (i) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması ve (ii) ilgili kişinin (siz veri sahiplerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, uyuşmazlıkların çözümü veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince taleple sınırlı olmak kaydıyla adli ve idari makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızı Pinoa’ya başvurarak yerine getirebilirsiniz.

Pinoa bünyesinde işlenen kişisel verilerinizin hakkında detaylı bilgi edinmek için info@pinoa.com.tr adresinden taleplerinizi iletebilirsiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Puanlarım